Tuesday, November 18, 2008

Varmeflasketrekk - oppskrift

Jeg lovet oppskrift for en stund siden.

Jeg brukte dobbelt garn - en tråd alpakka i ca Mirasolkvalitet - men kan gjerne være litt tynnere og en tråd med KidSilkHace.

Til opplegget brukes to rundpinner av størrelse 4. Hvorvidt du skal ha det eller finere/større pinner er avhengig av garn og strikkefasthet.

Legg opp 18 + 18 masker slik som man gjør i Judy's magic cast on http://nl.youtube.com/watch?v=lhBIS0AhhQY

Strikk en "runde" dvs. en gang på hver av pinnene. På neste pinne, og alle de etterfølgende pinner, øket jeg en maske i hver side innenfor yttermasken. Grunnen til at jeg øker med 4 masker per runde er formen på varmeflasken. Mine er brede. Du bør ha kjøpt flasken i forkant og prøv deg frem slik at trekket sitter rundt bunnen av flasken.

Etter fire omganger (dvs 8 pinner) startet jeg med mønster slik;

Finn midten av pinne 1 tell 10 masker ut fra midten. Strikk glatt/rett frem til masken foran - dvs. den 11 masken ut fra midten. Denne masken strikkes vrangt, strikk fire rett, en vrang, åtte rett, en vrang, fire rett, en vrang. Fortsett med dette mønster på den ene side og strikk vanlig glatt på den andre siden. Husk øk hele tiden .

På den 4 mønsterpinnen startet jeg første fletting. Jeg har en midtflette over 8 masker og sidefletter på siden av den, hvor sideflettene flettes mot hverandre, dvs at krysset er symmetrisk rundt midtaksen. Halve midtfletten og alle sideflettene til høyre flettes med krysset mot venstre og motsatt på andre siden. De fire første rettmaskene flettes mot venstre. Bruker du hjelpepinne blir det slik; 2 masker på hjelpepinne foran arbeidet, strikk de to neste maskene, strikk maskene fra hjelpepinnen. En frang, to nye masker på hjelpepinne foran arbeidet, strikk de to neste, strikk de to maskene fra hjelpepinnen, sett to nye masker på hjelpepinne, denne gangen BAK arbeidet, strikk de to neste, strikk maskene fra hjelpepinnen, en vrang, to masker på hjelpepinne bak arbeidet, strikk to masker strikk maskene fra hjelpepinne, en vrang.

NB når du har øket nok i siden til at det er nok til fire nye rette og en vrang på siden av ytterflettene så strikker du det. For meg ble det på omgangen etter første fletting. Det kan variere avhengig av hvor mange masker du legger opp.

Jeg flettet deretter på hver 6 omgang.

Jeg fortsatte økingen til jeg hadde 42 masker på hver pinne. Dette antall masker gir tre fletter på hver side av midtfletten. Når jeg hadde tilsammen 84 masker så droppet jeg den ene pinnen og strikket deretter videre med en rundpinne.

For å få flasken inni trekket må det være åpning på baksiden. Jeg gjorde det slik.
Etter 3 hele flette, dvs. når jeg har flettet 4 ganger laget jeg åpning. Det gjøres slik.

Strikk rettsiden, dvs flett ferdig. Strikk sidemasken. I første maske på baksiden, dvs. i den 43 maske strikker du opp 39 masker. De neste 40 maskene du har på pinnen fra før av setter du på en hjelpepinne, men sørg for at hjelpepinnen ligger bak de maskene du nå legger opp, dvs. mellom lagene. Deretter fortsetter du å strikke med tråden fra den 39 masken du har lagt opp i den "gamle" 42 masken på pinnen. Strikk forsiden. Når du er tilbake i den masken der du la opp 39 masker så strikker du vrangbord 1 rett en vrang og avslutter da med en rett siden du nå har ujamnt antall bak.

Jeg synes det var klossete å strikke med hjelpepinnen i arbeidet, så her tok jeg tråd fra yttersiden av nøstene (jeg starter alltid i midten) og strikket 3 cm vrangbord en rett og en vrang med de maskene jeg hadde på hjelpepinnen og felte løs av. Jeg fikk da en løs flipp inne i arbeidet.

Deretter fortsatte jeg med flettemønster på forsiden og vrangbord på baksiden til vrangborden var 2 cm. Da laget jeg hull for to knapper i vrangborden ved å felle to ganger to masker den ene omgangen og legge det samme opp neste omgang. Jeg fortsatte med vrangbord i en cm til dvs. etter knapphullene før jeg deretter gikk over til å strikke rett på baksiden.

Jeg fortsatte så med flettemønster til jeg hadde 9 fletter, dvs. hadde flettet 10 ganger. NB mål på egen flaske. Da var jeg akkurat kommet til der hvor flasken skrår inn. Her delte jeg arbeidet på nytt på to rundpinner, og startet felling samtidig som jeg fortsatte med flettemønster så langt det gikk.

NB jeg felte på hver rad og felte 8 masker per omgang slik.
Start på vrangen, strikk til du har tre masker igjen strikk disse sammen til en maske slik at den tredje siste og nest siste blir felt bak den siste masken - dvs at kantmasken blir gjennomgående langs kanten av flasken. Neste pinne starter med at tre masker strikkes sammen og avsluttes med at tre masker strikkes sammen. Fortsett slik til du har et par og tyve masker i gjen på hver pinne. På siste felleomgang strikker du sammen som ved rundfelling slik at det som totalt er igjen på de to pinnene er 28 masker. Skift til strømpepinner og strikk vrangbord rett og vrangt i 3 cm. Strikk deretter en omgang rett, en omgang vrang, en om gang rett, en omgang vrang, en omgang rett, en omgang vrang og en omgang rett.

Jeg avsluttet deretter med å hekle en stav i annenhver maske og to staver i hver maske. Jeg felte ikke av først, men mange feller først av og hekler deretter.

Når jeg var ferdig med stavkanten, heklet jeg deretter en omgang med luftmasker og bare Mohair garnet som følger. 5 luftmasker, kjedemaske nede i mellomrummet etter 6 staver fem nye luftmasker, ny kjedemaske i mellomrummet etter 6 staver. Passer det ikke helt så juster slik at du noen steder har flere staver imellom kjedemasken.

Deretter tok jeg kjedemasker til midt på en luftmaskebue og heklet en ny runde men da med kun 3 luftmasker. På denne måten ble toppen strammet inn.

Bilder finnes i en tidligere post.
3 og 2 går bak Den 42 masken er

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.